For å nyte stillheten må det først et realt Spetakkel til